Development Texom

Nova Sieniawa

„Nova Sieniawa” zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz parkingiem podziemnym w Sieniawie przy Placu Wolności na działce nr. 858. Teren o powierzchni około 0,09 ha w centralnej części miasta w bliskiej odległości od Rynku Sieniawy, usług, urzędów, instytucji publicznych. Teren o zabudowie nieregularnej, nieuporządkowany urbanistycznie z dużym potencjałem na rozwój zabudowy śródmiejskiej i zamykanie kwartałów zabudową mieszkalną wielorodzinną oraz usługową. Inwestycja o charakterze śródmiejskim w nawiązaniu do zabudowy pierzejowej. Uwzględniono podział elewacji w celu nadania wyrazu architektonicznego zgodnego ze skalą urbanistyczną miasta oraz utrzymania odpowiednich proporcji.

Zagospodarowanie terenu

Wejścia do budynku do części usługowej zlokalizowane są bezpośrednio z chodnika w pasie rozgraniczającym ulicę. Dodatkowe wejścia znajdują się również od wnętrza zabudowy. Również od wnętrza zabudowy znajdują się dwa wejścia do klatek schodowych prowadzących do lokali mieszkalnych.
W parkingu podziemnym zaprojektowano 19 miejsc postojowych co odpowiada ilości lokali mieszkalnych i mieszczącej się w parterze budynku części usługowej. Wjazd z ulicy nie jest wjazdem na dziedziniec, służy wjazdowi do części podziemnej/parkingu Odległości od obiektów sąsiadujących w zabudowie śródmiejskiej nie powodują przesłaniania lub ograniczenia nasłonecznienia zaprojektowanego obiektu i sąsiednich budynków mieszkalnych.

Funkcja i forma architektoniczna

Zaprojektowany budynek to jedna kondygnacja podziemna, 3 kondygnacje nadziemne oraz poddasze, które potencjalnie może być poddaszem użytkowym jako 4 kondygnacja. Poddasze użytkowe pozwala na zagospodarowanie, w jego części jako antresole dla mieszkań kondygnacji piętra II. W przypadku oddzielnych mieszkań na poddaszu powstaną dodatkowe jednostki mieszkalne co wygeneruje dodatkową potrzebę na miejsca postojowe zlokalizowane na terenie działki (druga kondygnacja podziemna). Poddasze może zostać przeznaczone również na pomieszczenie techniczne dla usług i lokali mieszkalnych np. klimatyzatory, centrala wentylacyjna itp. Z uwagi na kondygnację podziemną oraz wymóg dostępu dla osób niepełnosprawnych do pierwszej mieszkalnej kondygnacji nadziemnej występuje konieczność transportu tych osób windą. Ponadto w podziemnej kondygnacji znajduje się powierzchnia, która będzie zagospodarowana na pomieszczenia techniczne a także pomieszczenia wspólne mieszkańców lub indywidulane komórki lokatorskie.

Na kondygnacji piętra pierwszego nad usługami zaprojektowano 9 mieszkań. Występuje struktura mieszkaniowa od kawalerek do mieszkań 3-y pokojowych. Struktura i układ funkcjonalny, powtarza się również na kondygnacji II piętra. Parter to niepodzielona powierzchnia usługowa. Elewacja a także zaprojektowane wejścia na parterze pozostawiają możliwość podziału na mniejsze lokale użytkowe.

Lokalizacja:
Sieniawa
Plac Wolności
Stadium:
Projekt budowlany
Planowane rozpoczęcie budowy:
1 kw. 2024 r.
Projektant:
GRUPAZ
Rezerwacja lokali: :
30.10.2023 r.

Dodaj tu swój tekst nagłówka