Development Texom

Carpathian View Residences

Inwestycja „CarpatianView Residences” składa się z budowy osiedla apartamentowego z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastruktura techniczna składającego się z 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dodatkowymi lokalami usługowymi oraz parkingiem podziemnymi. Inwestycja została zaprojektowana jako jedna całość podzielana do realizacji 3 etapach.

ETAP I

W pierwszym etapie inwestycji do planujemy zabudowę dwóch budynków wielorodzinnych A i B z usługami wraz parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zespół będzie zlokalizowany w północno – zachodniej części Ustrzyk Dolnych, na południowym stoku masywu Kamiennej Laworty. Projektowana zabudowa ma stanowić I etap osiedla pięciu apartamentowców, zaopatrzonych w lokale handlowo – usługowe, parkingi podziemne, plac zabaw, salkę fitness i usytuowanych nad strumieniem rzeki Strwiąży, na wzgórzu pośród projektowanej zieleni i w bliskim sąsiedztwie lasu. Malownicze położenie, nasłonecznienie terenu i rozpościerające się na okolice widoki oraz podwyższony standard budynków zaprojektowanych we współczesnym charakterze powodują, że osiedle będzie stanowić unikalną w okolicy ofertę apartamentów na sprzedaż dla mieszkańców Ustrzyk oraz inwestorów zewnętrznych chcących ulokować kapitał w nieruchomości przeznaczone na wynajem.

ETAP II i III

Kontynuacją zabudowy będzie zabudowa budynkiem nr C który również będzie posiadał parking podziemny oraz budynku D i E które dodatkowo będą skomunikowanie z ulicy.
Ze względu na pagórkowaty profil terenu projektowane obiekty usytuowano tarasowo (prostopadle do spadku). Rozmieszczenie budynków podyktowane było potrzebą optymalnego nasłonecznienia mieszkań, wynikami przeprowadzonej analizy przesłaniania budynków oraz przepisami dotyczącymi m.in. zachowania odległości między budynkami. Lokalizując budynki kaskadowo i naprzemiennie, uzyskano szerszy widok na otaczający krajobraz i otoczenie dla zaprojektowanych mieszkań.
Najniżej, równolegle do frontu działki usytuowano budynek A, nieco wyżej, w środkowej części działki
usytuowano wjazd do parkingu podziemnego, a w górnej części usytuowano budynek B. Zaprojektowana komunikacja wewnętrzna – droga i szlak pieszy – „meandrują” wzdłuż stoku, obsługując wejścia i wjazdy do obiektów za pomocą sięgaczy. Przy budynkach zaprojektowano ogródki dla lokali usługowych oraz tereny zielone z placem zabaw dla mieszkańców połączone siecią chodników i schodów terenowych. Na terenie inwestycji zlokalizowano zewnętrzne miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym również ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych, a także wszystkie potrzebne obiekty infrastruktury technicznej, takie jak węzeł cieplny, pompownię czy stację transformatorową. Teren będzie dostępny dla mieszkańców oraz dla gości korzystających z lokali usługowych, dlatego nie będzie ogrodzony.

Lokalizacja:
Ustrzyki Dolne
ul. Witolda Gombrowicza,
ul. Stokowa
Studium:
Projekt budowlany Etap I
Planowane rozpoczęcie budowy:
4 kw. 2023 r.
Projektant:
GRUPAZ
Rezerwacja lokali:
wkrótce

Dodaj tu swój tekst nagłówka